Trzecia linia metra wg Roberta Łuczaka

Najpierw konieczna jest nowa, porządna, dogłębna analiza przebiegu trasy M3 połączona z perspektywiczną wizją M4 zanim podjęte zostaną decyzje co do jej przebiegu i budowy. Tyko dzięki temu środki publiczne będą wydane efektywnie, a docelowo uda się uzyskać systemowe rozwiązanie układu transportu szynowego oraz efekt synergii.