Węzły przesiadkowe w komunikacji miejskiej (I)

Mój artykuł w Transport i Komunikacja (nr 1/2013 – minęło sześć lat) zakończyłem tak: Swoją deklarację na temat mobilności na okładce kalendarza koleje francuskie kończą – przesiadanie się między środkami transportu bez myślenia o tym zmienia życie... jego jakość.

Plany dla Warszawy – konsultacje

Obecny projekt jest zagiętą do tyłu pierwotnie projektowaną linię do Ząbek (równoległą do linii wileńskiej) tak, aby zachować stację podwójną i sztuczny węzeł Praga Centrum (obecnie Stadion Narodowy). O ile druga linia metra zrobiona w podobny trybie jest wykonywana w kształcie niezbyt wadliwym, o tyle linia projektowana na Grochów i Gocław mas przebieg absurdalny.

Powzięcie wiadomości a sprawa polska

Część ludzi potraktowało powzięcie wiadomości jako nową wiedzę, która należy wykorzystać, a część – jako coś co można zlekceważyć i starać się wykołować jako czyjś tam wymysł. Niestety: tak postępuje burmistrz dzielnicy o zastępczej (zamiast Grochów) nazwie Praga Pd., który właśnie w wywiadzie lekceważy wszystkie problemy o jakich powziął wiadomość ileś lat temu.