Ewolucje samolotu 101 w czasie katastrofy

Przybliżony kształt tej ewolucji można teraz ustalić łącząc fazę lotu jeszcze stabilnego z początkiem ostatecznego przyziemienia i zniszczenia. Nie wymaga to nic więcej niż dywagacji analogicznych jak wyżej, uzupełnionych o odczyt czarnych skrzynek dotyczący ostatniej fazy lotu stabilnego.

Centropłat wybuchnięty

Są ludzie, którzy twierdzą, że z Biniendą trzeba dyskutować. Otóż nie: jakość merytoryczna przedstawionych przez niego obrazków i opisów do nich jest żenująca i jedynie trzeba je zbijać, co niniejszym czynię. Po prostu fałszuje rzeczywistość powodując awanturowanie się różnych osób twierdzących, że amerykański profesor mający programy źle mówić nie może.