Pomnik się należy Generałowi?

Tymczasem w podpoznańskich Krzesinach, z okazji Święta Lotnictwa nastąpił dalszy ciąg przedstawienia mającego zacierać prawdę o katastrofie. Odsłonięto pomnik generała Andrzeja Błasika w atmosferze hagiograficznych opowieści o „świetnym prezydencie i jego żonie, u boku których stanął”.

Policyjni operatorzy i kierownicy eksploatacji

Każda służba eksploatacyjna powinna dawać przykład zachowania zgodnego z przepisami, ale też z dobrymi obyczajami. Szczególnie dotyczy służb, które pouczają innych: policji oraz straży miejskich, ale także wojska, z którego powinny być wynoszone najlepsze obyczaje.