Drogi rowerowo-piesze na moście Łazienkowskim.

Po obu stronach ścieżki się kończą znakiem koniec drogi rowerowej. Ponieważ dalej jest chodnik, a absurdalne przepisy propagowane przez Rzecznika zakazują jazdy, rowerzysta powinien tam zsiąść i iść piechotą po pustym chodniku (ruch pieszy tam żaden lub niewielki).

Podtrzymywalny, trwały rozwój czyli translatoryka rzecz nieznana

Wielkim polskim problemem stały się tłumaczenia dokumentów międzynarodowych, przeważnie z języka angielskiego. Polskie normy i prawo są często polskimi wersjami tekstów europejskich. Okazuje się, że popełniane są w tych tłumaczeniach błędy, które potem podlegają prawu „przewróciło się - niech leży”.