Podtrzymywalny, trwały rozwój czyli translatoryka rzecz nieznana

Wielkim polskim problemem stały się tłumaczenia dokumentów międzynarodowych, przeważnie z języka angielskiego. Polskie normy i prawo są często polskimi wersjami tekstów europejskich. Okazuje się, że popełniane są w tych tłumaczeniach błędy, które potem podlegają prawu „przewróciło się - niech leży”.