Wojciech A. Połomski: Autobus San z nadwoziem samonośnym – nasza rewelacja

Szczytem wszystkiego jest to, że w encyklopedii Samochody A-Z z 1961 o samonośnym chaussonie wspomniano tylko przy okazji jego świateł zewnętrznych, a samonośny san jest tam tylko na zdjęciu „wszystkich polskich samochodów”. I długo nie było wiadomo jak to były ważne konstrukcje.

Wyborczy lep z metra

*Metro musi być w jednej sieci z koleją aglomeracyjną (skm uzupełniana przez kolej regionalną), aby współpracować. Projektowanie metra musi zakładać, przesiadki z koleją aglomeracyjną tak jak z innymi liniami metra. Daje to efekt synergii i znacznie zwiększa opłacalność inwestycji. Wręcz jest to podkreślane w literaturze, że przesiadki muszą być takie, żeby ich nie zauważać, a nie wymagać półkilometrowych spacerów.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy….

Tworzenie ustawy jak wymieniona, zamiast egzekwowania istniejącego prawa, jest też niepoważne. W ten sposób całkiem nie dziwne jest, że polskiego prawa jest 56 razy więcej niż szwedzkiego. Nikt nie zajmuje się prawem jako systemem, jak widzę. Jego twórcy nie zdają sobie sprawy z tego jak szybko się mnożą, często sprzeczne ze sobą lub się dublujące - przepisy. Każdy problem zaczyna się od tego, że rzekomo trzeba zmienić przepisy, bo inaczej się nie da.