Przejście dla pieszych tylko po pasach?

Cieszy częste teraz ustępowanie pieszym przez samochody, gdy tylko się zbliżą do pasów. Szanujmy się więc nawzajem: nie prowokując trudnych dla kierowców sytuacji.