Przejście dla pieszych i przejazd

Teraz w końcu zapoznałem się z zasadami oznakowania zawartymi w obwieszczeniu ministrów z dn. 22 stycznia 2019 r. w sprawie jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Okazało się, że i tutaj miałem rację, znając zasady ruchu i bezpieczeństwa.

Drogowskazy dwujęzyczne

Gdy pierwszy raz zobaczyłem tablicę niemiecką z napisem Stettin (Szczecin) od razu odczułem to jako nieprawidłowe. Przecież w ruchu międzynarodowym kierowcy różnych narodowości (także nie z Europy!) posługują się nazwami oficjalnymi, a nie mają ćwiczyć znajomość języka miejscowego.