Sympatyczne pyski autobusów a ciepła woda Tuska

W wielu krajach od dawna stosuje się podział na obszary organizacji transportu. Nie musi być to związane z działalnością gmin i innych okręgów administracyjnych. Powinna być to działalność niezależna od innych dziedzin gospodarki i niepodatna na kroki oszczędnościowe ratujące inne dziedziny. Trzeba pamiętać, że transport ludzi jest czymś potrzebnym z różnych przyczyn i przynoszącym ostateczne zyski gdzie indziej.

Rowerowy „proceder”

Rola mediów jest tu bardzo niesmaczna. Już z powyższego fragmentu widać, że najłatwiej im pisać czy mówić schematami o tym kto kogo ukarze. Wcześniej ogólnikowo informując o wypadku tak jakby wynikał on nie z nieostrożności, braku kultury, ale z nieczytania kodeksu drogowego niesłuchania policji....