Wyborczy lep z metra

*Metro musi być w jednej sieci z koleją aglomeracyjną (skm uzupełniana przez kolej regionalną), aby współpracować. Projektowanie metra musi zakładać, przesiadki z koleją aglomeracyjną tak jak z innymi liniami metra. Daje to efekt synergii i znacznie zwiększa opłacalność inwestycji. Wręcz jest to podkreślane w literaturze, że przesiadki muszą być takie, żeby ich nie zauważać, a nie wymagać półkilometrowych spacerów.

Jakość eksploatacji

Czy w najbliższych wyborach potrafimy jednak spowodować większy wpływ tego typu wiedzy na rządzenie w Polsce? Z przykrością należy stwierdzić, że wielu z tych, co twierdzą, że oni to dopiero pokażą to zwyczajni szarlatani eksploatacji, o której wiedzą tyle, co w słowniku. Próbują opisywać problemy "jakoś".

Jest pan monotematyczny

Arogancja takich słów jak w tytule i powyżej, jest jasna i czytelna. Chodzi o to, żeby uniknąć wszelkiej argumentacji i promować „swoje zdanie”, które wynika z nie wiadomo czego. Po prostu, żeby wmawiać wyborcom nieprawdę w nowym opakowaniu, bo przecież zły projekt metra na Grochowie-nie-Pradze-Pd. jest miętoszony od wielu kadencji. Ciągle przez tych samych ludzi, którzy muszą to uzasadniać, a raczej osłaniać, żeby się nie przyznać do niekompetencji i spowodowania strat rzędu 150 milionów przynajmniej. Ciekawe, że WWS zwalczająca arogancję władzy obecnej – sam w tym przoduje! Dla nich opinia eksperta wysokiej klasy to jest to samo co ich własne zdanie, co go nijak nie mają zamiaru uzasadniać. Nie muszą stosować żadnej argumentacji.

Powzięcie wiadomości a sprawa polska

Część ludzi potraktowało powzięcie wiadomości jako nową wiedzę, która należy wykorzystać, a część – jako coś co można zlekceważyć i starać się wykołować jako czyjś tam wymysł. Niestety: tak postępuje burmistrz dzielnicy o zastępczej (zamiast Grochów) nazwie Praga Pd., który właśnie w wywiadzie lekceważy wszystkie problemy o jakich powziął wiadomość ileś lat temu.