Urzędowanie państwowe nic nie dające czyli okradanie przemocą.

....są to organa Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny współpracować ze sobą w sprawie uczciwego obsłużenia obywateli, którzy im płacą. Masowe lekceważenie i nieumiejętność rozwiązywania spraw powinno spowodować masową reakcję, gdy tymczasem człowiek zostaje sam na sam z taką przemocą państwową.

Chausson a solaris

Z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że prawdopodobnie istniała możliwość zakupu licencji i wyposażenia produkcyjnego na chaussona od Saviema, który wygaszał ten model po zakupie firmy Chausson. Ciągle była to konstrukcja sprawna i dająca duże możliwości rozwoju – tak co do stylistyki jak i budowy autobusów przegubowych.

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu przez nazwy….

Tworzenie ustawy jak wymieniona, zamiast egzekwowania istniejącego prawa, jest też niepoważne. W ten sposób całkiem nie dziwne jest, że polskiego prawa jest 56 razy więcej niż szwedzkiego. Nikt nie zajmuje się prawem jako systemem, jak widzę. Jego twórcy nie zdają sobie sprawy z tego jak szybko się mnożą, często sprzeczne ze sobą lub się dublujące - przepisy. Każdy problem zaczyna się od tego, że rzekomo trzeba zmienić przepisy, bo inaczej się nie da.